Thursday, 13 June 2013

#RocktheUnion BG

Rock the Union

Основната цел на проекта е да информира гражданите за предстоящите Избори за Европейски Парламент през 2014.

Заедно с екип от 5 човека бих искал да обиколя всички 28 страни-членки между средата на Септември и средата на Май 2014.
  • на локално ниво с гражданите да обсъдим темите, свързани с Европа
  • да обсъдим защо Изборите за Европейски Парламент за важни за бъдещето на Европа
  • да разпространим идеята, че е важно всички ние да участваме в този избор
  • да дадем възможност на гражданите да изразят своите искания към кандидатите в предстоящите Евроизбори 2014.
Инициативата, обаче, няма да бъде придружена с предизборна агитация, за когото и да било от кандидатите.
Проектът ни се нуждае от финансово подпомагане, както и от политическа и гражданска подкрепа.

No comments:

Post a Comment