Wednesday, 19 June 2013

#RocktheUnion SV

Rock the Union

Det huvudsakliga målet med detta projektet är att öka medvetenheten om de kommande valet till Europaparlamentet 2014. Tillsammans med ett team av 5 personer, plus busschauffören vill jag åka igenom alla 28 medlemsstater i en gammal engelsk Routemaster.
  • Mellan mitten av september och den 16 maj 2014 för att diskutera EU med medborgarna på lokal nivå 
  • och för att diskutera varför Europaparlamentsvalet är viktigt för Europas framtid 
  • men också för att främja valdeltagandet 
  • samt för att ge medborgarna en chans att nå ut med sitt budskap till de kandidater som ställer upp i valet 2014. 
Det kommer inte att förekomma någon form av marknadsföring för någon enskild kandidat eller parti.

Projektet behöver finansiellt stöd såväl som moraliskt stöd från väljare och politiker.

No comments:

Post a Comment