Tuesday, 23 July 2013

Rock the Union in Czech


Rock the Union

Hlavním účelem projektu je zvýšit povědomí o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu v roce 2014.

Společně s týmem 5 lidí, plus s řidičem autobusu, plánuji počínaje polovinou září 2013 až do 16. května 2014 projet všech 28 členských států Evropské unie v starém anglickém double-deckeru s následujícími cíly:
  • diskutovat o Evropě s občany na lokální úrovni,
  • diskutovat o tom, proč jsou volby do Evropského parlamentu důležité pro budoucnost Evropy,
  • podporovat myšlenku zúčastnění se voleb,
  • dát šanci občanům vyslat svou zprávu kandidátům pro volby v roce 2014.
Jakákoliv podpora kterékoliv politické strany či kandidáta je nicméně vyloučena.
Tento projekt potřebuje značnou finanční a politickou podporu, ale i podporu občanské společnosti.

No comments:

Post a Comment