Tuesday, 23 July 2013

Rock the Union in SlovakRock the Union

Hlavným účelom projektu je zvýšiť podvedomie o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Spoločne s týmom 5 ľudí, plus s šoférom autobusu, plánujem od polovice septembra 2013 až do 16. mája 2014 precestovať všetkých 28 členských krajín Európskej únie v starom anglickom double-deckeri s následujúcimi cieľmi:
  • diskutovať o Európe s občanmi na lokálnej úrovni, 
  • diskutovať o tom, prečo sú volby do Európskeho parlamentu dôležité pre budúcnosť Európy,
  • podporovať myšlienku účasti na volbách, 
  • dať šancu občanom vyslať svoju správu kandidátom pre voľby v roku 2014.

Akákoľvek podpora akejkoľvek politickej strany či kandidáta je však vylúčená.

Tento projekt potrebuje nemalú finančnú a politickú podporu, ale aj podporu občianskej spoločnosti.

No comments:

Post a Comment