Monday, 1 July 2013

#RocktheUnion NL

Rock the Union

De hoofddoelstelling van dit project is om meer bewustwording te genereren voor de Europese Parlementsverkiezingen in 2014.

Ik wil samen met een team van vijf mensen plus buschauffeur door alle 28 lidstaten rijden in een oude Engelse Routemaster tussen midden september 2013 en 16 mei 2014.
  • Om over Europa te discussiëren met burgers
  • Om te discussiëren over waarom de Europese parlementsverkiezingen belangrijk zijn voor de toekomst van Europa
  • Om deelname aan de verkiezingen te promoten
  • Om burgers de kans te geven om hun boodschap naar de verkiesbare kandidaten te sturen
We onthouden ons echter volledig van promotie van eender welke kandidaat of partij

Voor het project hebben we veel financiële steun nodig, alsook steun vanuit de politieke en de maatschappelijke hoek.

No comments:

Post a Comment